Contact
BSO De Sleutel

Welkom

Van harte welkom op onze website
Voor buitenschoolse opvang en voor dagopvang voor uw kind:

Kinderopvang de Sleutel
Groningenhof 4
5709 CA Helmond
Houdster: Jenny Groenendijk

Kinderopvang de Sleutel biedt sinds 31 augustus 2015 niet alleen voor- en naschoolse opvang voor kinderen in de basisschoolleeftijd van 4 tot en met 12 jaar maar biedt ook dagopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Voordat uw kind 's morgens veilig naar school wordt gebracht begint onze voorschoolse opvang met een gezamenlijk ontbijt. Na school wordt uw kind door ons opgehaald en kan uw kind gaan genieten van onze voorzieningen waar zorg is voor uw kind (opvangfunctie), waar uw kind kan spelen (recreatieve functie) en waar uw kind iets kan leren en oefenen (educatieve functie ) Ook bieden wij partiële en/of volledige dagopvang voor uw kind, zolang het nog niet leerplichtig is.

Aantal kindplaatsen
Onze kinderopvang beschikt over 12 kindplaatsen bij de dagopvang en 38 kindplaatsen bij de voor- en naschoolse opvang.

Prijsstelling van onze Kinderopvang:
Voor onze prijsstelling verwijzen wij u graag naar ons hoofdstuk “ schoolweken pakketten” en “ dagopvang pakketten”.
(klik hiervoor op een van beide pakketten).

 

Verhoging kinderopvangtoeslag 2016

Op prinsjesdag 2015 is bekend gemaakt door het kabinet dat er 290 miljoen extra beschikbaar is voor de kinderopvangstoeslag 2016. Alle ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen, krijgen per 1 januari 2016 te maken met een verhoging van de toeslag.
De nieuwe maximaal door de Belastingdienst te vergoeden prijs per uur voor dagopvang bedraagt per 1 januari 2016 € 6,89 en voor buitenschoolse opvang € 6,42.
Wilt u weten wat dit specifiek voor u betekent, neem dan contact met ons op.

Inschrijfformulieren van onze Kinderopvang:
Voor onze inschrijfformulieren verwijzen wij u graag naar ons hoofdstuk
inschrijfformulier VSO en/of NSO” en “inschrijfformulier dagopvang”.

Wachtlijst
Wij hebben op dit moment geen wachtlijst hetgeen inhoudt dat uw kind per direct bij ons kan worden geplaatst...