Contact
BSO De Sleutel

Info voor ouders


Indien u niet in staat bent uw kind na onze opvang zelf op te halen gelieve u dit tijdig aan ons door te geven. Mits u hier toestemming verleent, geven wij geen kinderen mee aan derden. Het kan natuurlijk altijd een keer gebeuren, dat u vergeet tijdig aan ons door te geven, dat iemand anders uw kind op komt halen, maar in dergelijke gevallen kunt u van ons altijd een telefoontje verwachten, waarin wij u zullen vragen of het akkoord is dat wij uw kind aan de op dat moment aanwezige persoon meegeven. Zonder uw akkoord houden wij uw kind "gewoon" bij ons in "de Sleutel".

Indien u buiten onze openingstijden nog iets wenst door te geven gelieve u dat bij voorkeur per email te doen. Wij zullen altijd een reactie geven op uw bericht, zodat u zeker weet dat de “boodschap” is overgekomen. Tijdens onze openingstijden kunt u ons natuurlijk ook telefonisch bereiken en u kunt natuurlijk altijd vrijblijvend bij ons binnenstappen.

Op woensdag en vrijdag verzorgen wij een lunch voor uw kind. U hoeft dan geen eten of drinken mee te geven en de kosten hiervoor zitten reeds in onze pakketprijs inbegrepen. Mocht uw kind eventueel een voedselallergie hebben, geef dit dan aan ons door, dan zullen wij hier volledig rekening mee houden.

Klachtenregeling
Mocht u vragen of suggesties of onverhoopt klachten hebben, dan kunt u altijd bij ons terecht. Door onze kleinschaligheid kunt u altijd bij onze leidsters of Jenny terecht of bij onze administratie. Ook beschikken wij over een oudercommissie, waartoe u zich in voorkomende gevallen kunt wenden, mocht u iets met hun wensen te bespreken. Daarnaast zijn wij aangesloten bij een externe klachtencommissie.

U kunt natuurlijk ook te allen tijde naar het SKK gaan.

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
B.S.O. de Sleutel hanteert de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. De meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is speciaal toegeschreven naar de branche kinderopvang en is bedoeld voor iedereen die werkzaam is binnen deze branche. De meldcode geeft via een stappenplan aan hoe te handelen wanneer er signalen zijn die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling. Daarnaast bevat deze meldcode een route hoe te handelen bij signalen van mogelijk geweld- of zedendelict door een collega en een route hoe te handelen wanneer er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling. Elke stap binnen de routes wordt afzonderlijk uitgebreid toegelicht. (bron: meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld; B.S.O. de Sleutel). Heeft u vragen of wilt u weten wat de meldcode kindermishandeling voor B.S.O. de Sleutel Kinderopvang inhoudt, vraag er dan naar bij aandachtsfunctionaris meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld Jenny Groenendijk.