Contact
BSO De Sleutel

Oudercommissie

 

Zoals binnen de landelijke Kinderopvang geregeld is heeft ook Kinderopvang de Sleutel een oudercommissie.

Wat doet onze oudercommissie:
De belangrijkste taak van onze oudercommissie is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen
van de ouders en hun kinderen, door mee te praten over het beleid van de opvang.
De oudercommissie fungeert als aanspreekpunt voor de ouders en voert regelmatig overleg
met de houdster van onze Kinderopvang.

Overige inbreng van onze oudercommissie:
* Mede het beleid bepalen op het gebied van veiligheid en gezondheid
* Overleg over prijsstelling van onze Kinderopvang
* Kwaliteitsaspecten
* Openingstijden
* Spel- en ontwikkelingsactiviteiten
* Klachtenbehandeling

Ongeveer één maal in de zes weken komen de leden van onze oudercommissie en het hoofd van onze
Kinderopvang een avond bij elkaar om het reilen en zeilen van onze Kinderopvang te bespreken.

 

Wij zijn dringend op zoek naar ouders van kinderen op de dagopvang die willen aansluiten bij onze oudercommissie!
Voor meer informatie kan dit gevraagd worden aan Jenny en/of de administratie.