Contact
BSO De Sleutel

Visie


Wij zijn een kinderopvang waarbij onzerzijds individualiteit en positiviteit voorop staan. Die kunnen wij garanderen doordat wij een kleinschalige opvang zijn met goed opgeleide en zeer enthousiaste medewerksters.

Wij hebben er voor gekozen om altijd met 2 leidsters op de groep te staan. Ook al zijn er 10 of minder kinderen. Dit verhoogt de kwaliteit maar ook de mogelijkheid om meer individueel gericht met de kinderen bezig te zijn.

Ieder kind heeft mooie, unieke en positieve eigenschappen. Vanuit deze mooie eigenschappen willen wij omgaan met uw kind. Juist door de positieve eigenschappen te zien en vooral te benoemen zal uw kind groeien en zo zichzelf ook leren zien.

Elk kind krijgt daarom een eigen mapje waarin we regelmatig positieve stukjes schrijven. Dit kan zijn dat het ene kind graag het andere kind helpt of bij voorbeeld een kind dat het best eng vindt om in de groep iets te zeggen en dan ineens juist wel iets zegt. Dit vinden wij heel knap en stimuleren dit dan ook. De mapjes worden ook regelmatig uit de kast gehaald door de kinderen en als dan daarbij hun gezichtjes beginnen te stralen weten wij dat dit een goede visie is. Kinderen moeten altijd kind kunnen zijn en op spelende wijze kunnen leren. Ze op deze manier spelenderwijze ook iets bij te brengen en te steunen in wat ze moeilijk vinden, zien wij als iets vanzelfsprekends. Te allen tijde maken wij gebruik van zijn/haar positieve eigenschappen

Wat is buitenschoolse opvang
Als Kinderopvang bieden wij onder andere opvang aan kinderen in de basisschoolleeftijd (van 4 t/m 12 jaar) in de uren vóór en na schooltijd en tijdens studiedagen en vakantiedagen. Tijdens studiedagen en vakantiedagen zijn we de gehele dag geopend. Belangrijk uitgangspunt van onze vorm van opvang is dat het gaat om een vrijetijdsvoorziening voor kinderen. Buiten schooltijd hebben kinderen mogelijk een voorziening nodig waar zorg voor hen is (opvangfunctie) en waar ze kunnen spelen (recreatieve functie) en waar ze iets kunnen leren en oefenen (educatieve functie).

Doelstelling buitenschoolse opvang
Belangrijk is dat de buitenschoolse opvang aansluit bij de ervaringswereld en behoefte van de kinderen. We willen dan ook een huiselijke, kindvriendelijke sfeer creëren, waarin zij zich op hun gemak voelen, ontspannen zijn en van hieruit een vertrouwensband kunnen ontwikkelen met de leidsters.