Contact
BSO De Sleutel

Beleidsplannen

Een pedagogisch beleidsplan biedt ouder(s) / verzorger(s) richtlijnen over belangrijke zaken met betrekking tot de kinderopvang van de kinderen. Het plan is bedoeld voor alle bij de kinderopvang betrokken partijen. Wanneer ouder(s) / verzorger(s) het in grote lijnen eens zijn over het pedagogisch beleid, wordt het onderling vertrouwen bevorderd en dit is in het belang van het kind.

 

Het pedagogisch beleidsplan BSO en Dagopvang zijn te allen tijde op te vragen en in te zien bij de Sleutel. Neem daarvoor contact op met het kantoor. Dit geldt ook voor onder andere het beleid veiligheid en gezondheid etc.