Contact
BSO De Sleutel

Info Algemeen

 

Op woensdag en vrijdag verzorgen wij een lunch voor uw kind als hij/zij vanuit school naar de Sleutel komt.
U hoeft dan geen eten of drinken mee te geven en de kosten hiervoor zitten reeds in onze pakketprijs inbegrepen.
Mocht uw kind eventueel een voedselallergie hebben, geef dit dan aan ons door, dan zullen wij hier volledig rekening mee houden.

 

Indien u niet in staat bent uw kind na onze opvang zelf op te halen, gelieve u dit tijdig aan ons door te geven.
Mits u hier toestemming verleent, geven wij geen kinderen mee aan derden.
Het kan natuurlijk altijd een keer gebeuren, dat u vergeet tijdig aan ons door te geven, dat iemand anders uw kind op komt halen, maar in dergelijke gevallen kunt u van ons altijd een telefoontje verwachten, waarin wij u zullen vragen of het akkoord is dat wij uw kind aan de op dat moment aanwezige persoon meegeven.
Zonder uw akkoord houden wij uw kind "gewoon" bij ons in "de Sleutel".
 

Indien u buiten onze openingstijden nog iets wenst door te geven gelieve u dat bij voorkeur per email te doen.
Tijdens onze openingstijden kunt u ons natuurlijk ook telefonisch bereiken en u kunt natuurlijk altijd vrijblijvend bij ons binnenstappen.

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
Kinderopvang de Sleutel hanteert de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.
De meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is speciaal toegeschreven naar de branche kinderopvang en is bedoeld voor iedereen die werkzaam is binnen deze branche.
De meldcode geeft via een stappenplan aan hoe te handelen wanneer er signalen zijn die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling.
Daarnaast bevat deze meldcode een route hoe te handelen bij signalen van mogelijk geweld- of zedendelict door een collega en een route hoe te handelen wanneer
er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling.
Elke stap binnen de routes wordt afzonderlijk uitgebreid toegelicht.
(bron: meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld; Kinderopvang de Sleutel).

Heeft u vragen of wilt u weten wat de meldcode kindermishandeling voor Kinderopvang de Sleutel inhoudt, vraag er dan naar bij aandachtsfunctionaris meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld Jenny Groenendijk.


Kosten en kostenvergoeding
Onze tarieven vindt u elders op onze website.
De kosten van de opvang worden, afhankelijk van uw inkomen, deels via de belastingdienst vergoed. U dient daarvoor zelf een aanvrage in te dienen bij de belastingdienst en bij toekenning krijgt u dan maandelijks,
bij vooruitbetaling, uw tegemoetkoming direct op uw bankrekening gestort.
U kunt de belastingdienst desgewenst ook verzoeken uw maandelijkse vergoeding direct op de bankrekening van onze Kinderopvang over te maken.
De keuze hiervoor is aan u.Aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering:
Onze Kinderopvang heeft een wettelijke aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering afgesloten voor alle kinderen, die gebruik maken van onze opvang.

Toelatingscriteria:
Kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar kunnen bij ons worden aangemeld.
Mocht u interesse hebben in onze opvang dan nodigen wij u graag uit voor een eerste kennismakingsgesprek.
Loop gewoon even binnen.
Wij zullen er voor zorgen dat de koffie klaar staat.